Tehnosüsteemide hooldusteenus

Hooldame ka katuseid, korstnaid, vihmaveeäravoolusüsteeme, ventilatsioonilõõre, hoiame korras fonolukud ja elamu üldehituslikud konstruktsioonid.

Tehnosüsteemide hooldusteenus hõlmab:

  1. Küttesüsteemi jälgimist ja häiretele reageerimist, reguleerimist, sisse- ja väljalülitamist, ühekordset puhastust enne kütteperioodi
  2. Ventilatsioonisüsteemi jälgimist ja häiretele reageerimist, filtrite vahetust 1x aastas, töörežiimide reguleerimist 2x aastas, vajadusel suhtlemine maaletooja või müüjaga
  3. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemi korrashoidu ja hooldust
  4. Sprinklersüsteemide korrashoidu ja hooldust

Teenuse hind lepitakse kokku vastavalt kliendi soovile ja kliendile esitatud hinnapakkumuse alusel.