Elektritööd

NÕRKVOOLUTÖÖD

Kaamera paigaldus ja seadistamine, tark maja seadistus, läbipääsu süsteemi lahendus, kaugloetavate arvestite paigaldus ja seadistamine, ATS

ELEKTRITÖÖD

Kaabli vedamine, kilbi koostamine ja ühendamine, pistiku pesade paigaldus, lampide paigaldus, kodutehnika ühendamine. 

ELEKTRIKÄIT

Rikkevoolukaitse kontroll (RVK), evakutsioonivalgustuse akude test ja kontroll, kilbi puhastus, klemmide kontroll ja pingutamine. 

Tööde tellimine: +372 5598 5077

Konkreetse hinna saamiseks valitud tööle saab täpsustada telefoni / meili teel.